pub const SPA_NAME_API_ALSA_SEQ_BRIDGE: &[u8; 20] = b"api.alsa.seq.bridge\0";